Müügitingimused

1 Üldiste müügitingimuste kehtivus
1.1
Üldised müügitingimused kehtivad Balticpets.com e-poe klientide (edaspidi Klient) ja Balticpets.com omaniku Baltic Pets OÜ (edaspidi Balticpets.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.3 Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Balticpets.com vahelisi suhteid Balticpets.com hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.5 Balticpets.com ja Klient soovivad kaubelda Balticpets.com internetilehekülje www.balticpets.com kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Balticpets.com e-poes tellimuse vormistades ning maksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on sellega nõus.
 
2 Balticpets.com hinnakiri
2.1
Balticpets.com e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma postikuluta ning sisaldavad käibemaksu 22%.
2.2 Kauba kohaletoimetamine maksab sõltuvalt kauba kogusest ja sihtkohast Eesti Vabariigi piires Itella SmartPOST vahendusel. Teistesse riikidesse oleneb postikulu sihtkohast ja toodete kogusest. Vt. hinnakirja www.eestipost.ee.
2.3 Balticpets.com jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel.
 
3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1
Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile “Lisa Ostukorvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist.
3.2 Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib vaadata ja vajadusel muuta vajutades lingile „Ostukorv“
3.3 Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient lingile "Kinnita tellimus", kus Klient peab sisestama küsitud andmed, et saaksime Kliendiga vajadusel ühendust võtta ja väljastada arve.
3.4 Kui Klient soovib kaupa saada teisele aadressile, tuleb sellekohane teade saata e-mailile info@balticpets.com.
3.5 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahest ka võimalikud lisakulutused. Tellimuse vormistamisel vajutage nupule "Saada".
3.6 Müügileping loetakse sõlmituks juhul kui Klient on tasunud Baltic Pets OÜ arvelduskontole tasumisele kuuluva summa.
 
4 Tellitud kauba eest tasumine
4.1
Toodete eest saate tasuda läbi interneti panga või arve alusel pangas.
4.2 Tellimuse kinnitusena saadetakse automaatselt Kliendi poolt edastatud e-mailile arve.
Arvele on märgitud Kliendi kontanktandmed, Kliendi poolt tellitud tooted koos andmete ja hindadega ning Balticpets.com juriidilised andmed ja pangakonto number.
4.3 Meil on võimalik tasuda ka 50 % ettemaksu ja ülejäänud 50 % kauba saamisel. Sellisel juhul kirjutage meile oma soovist.
4.4 Tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Klient ei ole arvel näidatud summat tasunud 3 päeva jooksul alates arve väljastamisest.
 
5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1
Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.6 ja eeldusel, et punkt 1.5 on täidetud, toimetatakse tooted hiljemalt 2-5 tööpäeva jooksul Itella Logistic OÜ (Itella SmartPOST) vahendusel Kliendini.
5.2 Rahvusvahelise saatetise edastame tähitult AS Eesti Postile, kes edastab kauba arvel märgitud riiki AS Eesti Postiga koostööd tegevale postiteenust pakkuvale seaduslikule firmale. Nemad toimetavad omapoolselt paki arvel märgitud aadressijärgselt lähimasse postkontorisse. Paki saabumisel sihtpunkti, toimetab paki saajale kohalik postiasutus kohalike nõuete kohaselt.
5.3 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Balticpets.com ja AS Eesti Post ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 
6 Tellimuse tühistamine, toote tagastamine ja -vahetamine
6.1
Balticpets.com-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 5 päeva jooksul.
6.2 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Balticpets.com poolt ning peale vastavasisulise avalduse esitamist e-posti aadressile info@balticpets.com. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
6.3 Tagastamisele ei kuulu kohaletoimetamise eest tasutud summad.
6.4 Vahetatava toote postikulu eest tasub Klient.
6.5 Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu.
6.6 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Balticpets.com-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Balticpets.com-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.
 
7 Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1
Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient hiljemalt 14 päeva jooksul peale defekti ilmnemist saatma vastavasisulise teate esimesel võimalusel elektronpostiaadressile info@balticpets.com. Ilma mõjuvata põhjuseta nimetatud tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole Kliendil õigus Balticpets.com-lt nõuda toote parandamist ega vahetamist. Saadetav teade peab sisaldama arve koopiat, kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, Balticpets.com-le esitatavat nõuet ja võimalusel fotosid.
7.2 Balticpets.com ei vastuta: - Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest; - defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise ja hooldamise tagajärjel; - toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.
 
8 Vastutus ja vääramatu jõud
8.1
Balticpets.com vastutab Kliendi ees Balticpets.com poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Klient vastutab Balticpets.com ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4 Balticpets.com ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5 Balticpets.com ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Balticpets.com mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 Balticpets.com ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
 
9 Muud tingimused
9.1 9.2 Balticpets.com jätab endale õiguse saata Kliendile aegajalt infot uute toodete, kamapaaniate ja soodspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Balticpets.com andmebaasist.
9.3 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Balticpets.com Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega on nii Kliendil kui ka Balticpets.com-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.
 
10 Lisainfo
10.1 Kui Kliendil tekib küsimusi Balticpets.com müüdavate toodete või nende tellimise kohta, võtke meiega ühendust kirjutades e-mailile info@balticpets.com, tel. +372 56 237700.